Metodeudvikling

Jeg har arbejdet med metodeudvikling i mange forskellige vejledningsfaglige miljøer og er en rutineret oplægs- og kursusholder indenfor området. Jeg tilbyder skræddersyede temaoplæg på møder og konferencer og bistår med udvikling af kursusforløb, som er målrettet netop jeres vejlederteam.

Jeg er medforfatter til en grundbog om vejledningsteorier og kan fx tilbyde kurser i kognitive, socialkognitive og konstruktivistiske vejledningsmetoder. Kurserne kan tilrettelægges som kortere introduktionskurser, eller som kurser med metodetræning over flere dage. Kontakt mig for at høre nærmere – og se eksempler på Temaoplæg og gennemførte kursus- og uddannelsesforløb her.

 

Temaoplæg – eksempler

 

Competence development as a goal for career guidance – Critical perspectives. Oplæg på NVL konferencen: Career Management Skills – What – Why – How? 23-24 November 2017.

http://nvl.org/Content/Career-Management-Skills

 

Perspektiver på motivation og modstand. Temaoplæg for vejledere i de grønlandske huse.

Januar 2017

 

Karrierelæring og Vejledning. En profession under politisk pres. Oplæg på Samba konference, Ungdomsuddannelsernes vejlederforening, 2017

http://www.uuvf.dk/wp-content/uploads/2018/01/Keynote-1-Lisbeth-H%C3%B8jdal.pdf

 

Temaer og faser i karrirevejledningsforløb. Workshop afholdt på Sveriges Vägledarförenings konference: Vägledning så in i Norden, 27. oktober 2017

 

Miljøets betydning for unges valg og præstationer. Vejledningsmetoder. Oplæg på: Forårskonference for EGU vejledere, 8. juni 2017

 

Lille vejleder hvis er du? Bidrag til DPU’s Videnskabsteoretiske tvister, 8. marts 2017. Hør oplæg hér: https://soundcloud.com/uddannelsesimperiet/lille-vejleder-hvis-er-du-83-2017

Re/viewing the life-design career paradigm: Critical reflections and re/constructions. Symposium afholdt på IAEVG’s conference: Promoting Equity through Guidance and Counseling. Reflection, Action, Impact, 15-18 november 2016. Se mere hér: http://iaevg.net/?page_id=1130

Karrierevejledning – tilgange og metoder. Oplæg på Studievalg Seminar, 2014

Å sette seg mål og å nå dem – hva er det som skal til? Oplæg på Rådgiverkonferansen, Oslo 2014

Hvilken betydning kan vejledning have – for samfundet og den enkelte person? Hvad kan gøre en samtale vanskelig og hvad kan vi gøre, når samtaler går i stå? Oplæg og Workshop på konference for vejledere i Grønland, 2014

Karrierevejledning. Oplæg på NVL’s konference: Vejledning i arbejdslivet. Nuuk, 2014. Læs mere hér: http://nvl.org/Content/Veiledningskonferanse-i-Nuuk

Rekruttering og fastholdelse i erhvervsuddannelserne? Oplæg på møde i Dansk Metal/Forbundets Uddannelsesudvalg. 25. september 2013

 

Kurser- og uddannelsesforløb – eksempler

Karrierevalget. Temaer og metoder i karrierevejledning. Seminar afholdt for Karrieresenter Østfold/Norge, 2017

 

Bliv klogere på dine vejledningskompetencer – Vejledningskursus for valgte og ansatte i Dansk El-Forbund. Dansk metal/UCSJ, 2015

At tro på sig selv og sin formåen – socialkognitive metoder i vejledningen. Seminarer i Danmark, Sverige og Island – i samarbejde med Steven D. Brown, Loyola University i Chicago. (UCC, 2009)

 

Karriärutveckling, val och valprocesser. Seminar serie om karrierevalgsteorier og metoder. Kommunförbundet i Skåne
– Test och matchning av personlighetsprofiler med hjälp av utbildningar (John Holland/psykometri)
– Rollers betydelse för karriärutveckling i ett livsskede (Donald Super)
– Socialt arv, avgränsningar och kompromisser i valprocessen (Linda Gottfredson)
– Den vägledningssökande som Problemlösare (Kognitiv vejledning/CIP – Egan)
– Valet som resultat av inlärningserfarenheter och personliga mål (Krumbolz/socialkognitiv teori/SCCT)

By | 2018-01-28T20:51:04+00:00 January 28th, 2018|Forside|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment