Projekter

Læs mere om danske og internationale projekter.

 

Danske projekter

 • UU Vest Region Hovedstaden (2012-2013): Drengene efter pigerne. Drenges kønsstereotype uddannelsesvalg
 • UCC (2011-2012): Valg og fravalg – en undersøgelse af faktorer af betydning for studerendes valg og gennemførelse af uddannelsesforløb
 • VUE (2007-2008): Vejledningsstrategier for ungdomsuddannelserne. Videncenter for Udannelses- og erhvervsvejledning
 • UVM/NCK/VUE (2008)Realkompetence og anerkendelse(RKV). Evaluering af voksenvejledningsnetværkene.
 • VUE (2007): Model for individuel kompetencevurdering (realkompetencevurdering) af vejledere.
 • UVM/DEL (2005-2006): Evalueringskultur på erhvervsskolerne
 • UVM/DEL (2003-2004): Elevplan som værktøj i vejledningen – eud-elevers valgkompetence
 • UVM/DEL (2000-2001): Uddannelses-og erhvervsvejledningen i forhold til reform
 • UVM/TEC (1999-2000): Den Personlige uddannelsesplan som værktøj i vejledningen
 • UVM/TEC (1999-2000): Frafald i erhvervsuddannelserne – anvendelse af registreringsværktøj – skolenær tabel til afsøgning af frafaldsårsager. Integreret vejledning i Grundforløb – en samspilsmodel
 • UVM/TEC (1998):Vejledning og valg set fra elevsynsfelt – valgkompetence hos den enkelte elev.

 

Internationale projekter

 • Nordplus (2012 –  ): Network of Career counseling and guidance programs at higher education institution in the Nordic and Baltic countries/VALA
 • EU/Comenius (2012-2014): Entrepreneurship, Education and the World of Work
 • EU/Comenius (2007-2010): School and the World of Work
 • EU/Grundtvig (2005-2008): Interests and Desires. Creative Planning of a Meaningful Life in precarious work conditions
 • EU/Leonardo (2005-2007): Reflective Quality Development for CVET-teachers and trainers through Self-evaluation
 • DEL (2006): Training of Trainers – Croatian Specialist. Upgrading VET-schools – Establishing Centers of Excellence.
 • EU/Leonardo (2003-2005): Self-evaluation – Transnational methods and models for Self-evaluation of Non-formal Competences
 • EU/Leonardo (2004): Adult Guidance in Education. Training of Trainers/AGETT
 • EU/Leonardo (2002-2004): Meeting the Needs of Employment: European Curriculum Guidelines for Lifelong Learning Vocational Counselors
 • DEL (2003): Training of TVET trainers. The National Training of Trainers Institute (NTTI), Jordan and the Euro-Jordanian action for the development of enterprise (EJADA)
 • OECD (2002): OECD Review of Career Guidance Policies. Information, guidance and counselling. Denmark
 • EU/PETRA II (1996): Enhancing the quality of Information and Guidance Materials and standards of practice/The ENIGMA group.
By | 2018-01-28T20:51:11+00:00 January 28th, 2018|Forside|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment