Forside 2019-02-13T19:53:12+00:00

Lisbeth Højdal er uddannet magister i karrierevejledning fra Stockholms Universitet og underviser på vejlederuddannelser i Danmark og Grønland. Hun har specialiseret sig i teorier om valg og valgprocesser og metodeudvikling på vejledningsområdet og har skrevet en række artikler om aktuelle vejledningsfaglige emner.

Metodeudvikling

Jeg har arbejdet med metodeudvikling i mange forskellige vejledningsfaglige miljøer og er en rutineret oplægs- og kursusholder indenfor området. Jeg tilbyder skræddersyede temaoplæg på møder og konferencer og bistår med udvikling af kursusforløb, som er målrettet netop jeres vejlederteam.

Konsulentopgaver

Jeg har gennem mange år løst konsulentopgaver for ministerier, vejledningscentre og faglige netværk. Jeg tilbyder konsulentydelser knyttet til gennemførelse af konkrete udviklingsprojekter og procesbistand til strategi- og metodeudvikling, gennemførelse af arbejdsseminarer og lignende.

Projekter

Jeg har deltaget i mange danske og internationale forsøgs-og udviklingsprojekter og har erfaring med alle projektarbejdets faser. Jeg tilbyder bistand til udarbejdelse af projektbeskrivelser, budgetter og ansøgninger, eller til planlægning og gennemførelse af konkrete projekter.

Læs mere
Læs mere
Læs mere

Lisbeth Højdal

Lisbeth er en aktiv debattør på vejledningsområdet, med særligt fokus på betydningen af det menneskesyn, som ligger til grund for forskellige vejledningstilgange. Hun har bidraget til debatten om det øgede fokus på vurdering og kategorisering af mennesker, og den risiko for individualisering, der kan knytte sig hertil.