Konsulentopgaver 2019-02-13T19:30:07+00:00

Konsulentopgaver

Jeg har udført konsulentopgaver for flere forskellige aktører på vejledningsområdet og været tilknyttet forskellige typer udviklingsarbejde. Jeg har blandt andet været formand for arbejdsgruppen vedrørende Fælles mål for det obligatoriske emne ’Uddannelse og job’ og valgfaget ’Arbejdskendskab’.

Jeg har desuden indgået i arbejdet med udviklingen af nye læsevejledninger og i udarbejdelsen af de eksemplariske undervisningsforløb, som knytter sig hertil. Læs mere her: https://uvm.dk/folkeskolen/fag-timetal-og-overgange/fag-emner-og-tvaergaaende-temaer/obligatoriske-emner

Se eksempler på andre konsulentopgaver herunder.

Konsulentopgaver – eksempler