Metodeudvikling 2019-02-13T19:25:35+00:00

Metodeudvikling

Jeg har udgivet bøger om vejledningsteori og metoder og tilbyder kurser og oplæg om vejledningsfaglige temaer, der kan knytte an til disse. Jeg er en erfaren oplægsholder på både danske og internationale konferencen og har bl.a. bidraget med kritiske perspektiver på karrierekompetence og Life-Design paradigmet.

Læs mere hér: http://www.iaevgconference2018.se/

Se andre eksempler på Temaoplæg & Kurser og uddannelsesforløb herunder.

Temaoplæg – eksempler

Self-governance as an objective of Career Counselling. Challenges, Risks and Discussions. Oplæg på IAEVG-konferencen, oktober 2018

Qualitative approaches to Career Counselling. Themes and Methods. Workshop afholdt på IAEVG-konferencen, oktober 2018

Competence development as a goal for career guidance – Critical perspectives. Oplæg på NVL konferencen: Career Management Skills – What – Why – How? November 2017. Læs mere hér:

http://nvl.org/Content/Career-Management-Skills

Perspektiver på motivation og modstand. Temaoplæg for vejledere i de grønlandske huse.

Januar 2017

Karrierelæring og Vejledning. En profession under politisk pres. Oplæg på Samba konferencen, Ungdomsuddannelsernes vejlederforening, 2017. Læs mere hér:

http://www.uuvf.dk/wp-content/uploads/2018/01/Keynote-1-Lisbeth-H%C3%B8jdal.pdf

Temaer og faser i karrirevejledningsforløb. Workshop afholdt på Sveriges Vägledarförenings konference: Vägledning så i Norden. Oktober 2017

Miljøets betydning for unges valg og præstationer. Vejledningsmetoder. Oplæg på: Forårskonference for EGU vejledere, 8. juni 2017

Lille vejleder hvis er du? Bidrag til DPU’s Videnskabsteoretiske tvister. Marts 2017. Hør oplæg hér: https://soundcloud.com/uddannelsesimperiet/lille-vejleder-hvis-er-du-83-2017

Re/viewing the life-design career paradigm: Critical reflections and re/constructions. Symposium, IAEVG’s conference: Promoting Equity through Guidance and Counseling. Reflection, Action, Impact. November 2016. Læs mere hér: http://iaevg.net/?page_id=1130

Karrierevejledning – tilgange og metoder. Oplæg på Studievalg Seminar, 2014

Å sette seg mål og å nå dem – hva er det som skal til? Oplæg på Rådgiverkonferansen, Oslo 2014

Hvilken betydning kan vejledning have – for samfundet og den enkelte person? Hvad kan gøre en samtale vanskelig og hvad kan vi gøre, når samtaler går i stå? Oplæg og Workshop på konference for vejledere i Grønland, 2014

Karrierevejledning. Oplæg på NVL’s konference: Vejledning i arbejdslivet. Nuuk, 2014. Læs mere hér: http://nvl.org/Content/Veiledningskonferanse-i-Nuuk

Rekruttering og fastholdelse i erhvervsuddannelserne? Oplæg på møde i Dansk Metal/Forbundets Uddannelsesudvalg. September 2013

Kurser og uddannelsesforløb – eksempler

Karrierevalget. Temaer og metoder i karrierevejledning. Seminar afholdt for Karrieresenter Østfold/Norge, 2017

Bliv klogere på dine vejledningskompetencer – Vejledningskursus for valgte og ansatte i Dansk El-Forbund. Dansk metal/UCSJ, 2015-2016

Identitetens makt – självuppfattningens betydelse för val och valprocesser med. Karriär & vägledarkompetencen, 2010

 

At tro på sig selv og sin formåen – socialkognitive metoder i vejledningen. Seminarer i Danmark, Sverige og Island – i samarbejde med Steven D. Brown, Loyola University, Chicago. UCC, 2009

Karriärutveckling, val och valprocesser. Kursusrække om karrierevalgsteorier og vejledningsmetoder. Kommunförbundet i Skåne (2007-2011):

  • Test och matchning av personlighetsprofiler med hjälp av utbildningar (John Holland)
  • Rollers betydelse för karriärutveckling i ett livsskede (Donald Super)
  • Socialt arv, avgränsningar och kompromisser i valprocessen (Linda Gottfredson)
  • Den vägledningssökande som Problemlösare (CIP/Egan)
  • Valet som resultat av inlärningserfarenheter och personliga mål (Krumbolz/SCCT)