Om Lisbeth Højdal 2019-02-13T19:47:17+00:00

Jeg har mange års erfaring med undervisning på forskellige vejledergrunduddannelser, og som lektor i vejledning på diplom- og masteruddannelserne.

Jeg er tilknyttet Professionshøjskolen Absalon og Center for National Vejledning i Grønland, hvor jeg blandt andet underviser i vejledningsteorier og metoder.

Kontakt: lisbeth.hoejdal@email.dk

CV

Uddannelse

2010:  Magisterexamen med huvudämnet pedagogik med inriktning mot studie- och  yrkesvägledning. Stockholms Universitet

2005: Kandidatexamen med studie- och yrkesvägledning som hovedemne. Lärarhögskolan i Stockholm

2003: Lektorbedømt ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse (DEL)

1994: Samfundsvidenskabelig Basisuddannelse. Roskilde Universitet (RUC)

1992: Datalæreruddannelsen (DEL)

1990: Studievejlederuddannelsen. Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse (DEL)

1988: Pædagogikum (DEL)

1985: Voksenpædagogisk Grundkursus (AOF)

1984: Malerfagets Videregående Uddannelse. Odense Tekniske Skole

1981: Bygningsmaleruddannelsen (HTC)

Erhvervserfaring

2012….   : Selvstændig konsulent, underviser og oplægsholder. Underviser på Grund- og videregående vejlederuddannelse i Grønland og holder oplæg på kurser og konferencer for vejledere

2012-2017: Ekstern Lektor ved Diplom I Uddannelses- erhvervs- og karrierevejledning ved UC-Sjælland/Absalon

2009- 2014: Ekstern Lektor ved Masteruddannelsen i vejledning.  Aarhus Universitet/DPU

2007 – 2012: Lektor ved Center for vejledning, Professionshøjskolen UCC. Underviser på Diplom i Uddannelses- Erhvervs- og Karrierevejledning. Projektarbejde, kurser og konferencer for vejledere

2001 – 2007: Lektor ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse (DEL). Underviser på Uddannelses- og Erhvervsvejlederuddannelsen, Voksenvejlederuddannelsen, samt Diplomuddannelsen i Voksenvejledning og karriereudvikling

1997 – 2001: Uddannelsesleder for vejledningsområdet ved Teknisk Erhvervsskole Center (TEC)

1993 – 1997: Konsulent i Rådet for Uddannelses- og Erhvervsvejledning (RUE/Arbejdsministeriet)

1985 – 1997: Lærer og studievejleder, Erhvervsskolen Nordsjælland

1978 – 1984: Bygningsmaler

Andet

2013-2014: Formand for Arbejdsgruppen for forenkling af Fælles Mål for ’Uddannelse og job’ og ’Arbejdskendskab’. Undervisningsministeriet

2010 – 2015:  National Correspondent, International Association of Educational and Vocational Guidance/IAEVG

2008-2009: Projektmedarbejder, Evaluering af Voksenvejledningsnetværkene, VUE/NCK

2009: Konsulent for vejlederteamet på SOSU-skolen i Næstved i forbindelse med projektet: Vejledningsstrategier i ungdomsuddannelserne

2008: EU-evaluator, projektet: Adult Guidance in Education – Training of Trainers. AGETT/Tallinn Pedagogical University, Estonia

2003-2007: DEL’s repræsentant i Erhvervspædagogisk forskernetværk. DPU/UVM

2002- 2003: Medlem af evalueringsgruppen vedrørende Personlige uddannelsesplaner på de tekniske erhvervsuddannelser. Danmarks Evalueringsinstitut, EVA

2001-2002: Projektmedarbejder på OECD- undersøgelsen af vejledningsindsatsen i Danmark

1998-2001:  Teknisk Skolelederforenings repræsentant i Undervisningsministeriets Udvalg vedrørende frafald og frafaldsregistrering på erhvervsskolerne

1996-2008: Censor ved Uddannelses- og Erhvervsvejlederuddannelsen, de pædagogiske diplomuddannelser og Voksenvejlederuddannelsen