Projekter 2019-02-13T19:31:02+00:00

Projekter

Jeg har deltaget i en lang række forsøgs-, udrednings og udviklingsprojekter på vejledningsområdet og blandt andet bidraget til OECD undersøgelsen af vejledningsindsatsen i Danmark. Undersøgelsen havde til formål at belyse centrale politiske prioriteringer, der rammesætter vejledningen i Danmark og hvordan strategier og mål kommer til udtryk gennem konkrete vejledningstilbud.

Læs mere hér:  http://www.oecd.org/education/innovation-education/2494513.pdf

Jeg indgår i det nordiske netværk VALA, som er et Nordplus netværk for videregående uddannelsesinstitutioner i de nordiske og baltiske lande. Deltagerne er repræsentanter for institutioner, der udbyder vejlederuddannelse og netværket har til formål at bidrage til videreudvikling af vejledningsindsatsen i relation til forskellige målgrupper og vejledningsbehov. Projektet har særligt fokus på udvikling af voksenvejledningen og har blandt andet som mål at styrke samarbejde og erfaringsudveksling på tværs af deltagerlandene.

Læs mere hér: www.peda.net/vala

Loading...

Se flere eksempler på danske og internationale projekter herunder.

  Danske projekter

Internationale projekter

 • Nordplus (2012 –  ): Network of Career counseling and guidance programs at higher education institution in the Nordic and Baltic countries/VALA
 • EU/Comenius (2012-2014): Entrepreneurship, Education and the World of Work
 • EU/Comenius (2007-2010): School and the World of Work
 • EU/Grundtvig (2005-2008): Interests and Desires. Creative Planning of a Meaningful Life in precarious work conditions
 • EU/Leonardo (2005-2007): Reflective Quality Development for CVET-teachers and trainers through Self-evaluation
 • DEL (2006): Training of Trainers – Croatian Specialist. Upgrading VET-schools – Establishing Centers of Excellence.
 • EU/Leonardo (2003-2005): Self-evaluation – Transnational methods and models for Self-evaluation of Non-formal Competences
 • EU/Leonardo (2004): Adult Guidance in Education. Training of Trainers/AGETT
 • EU/Leonardo (2002-2004): Meeting the Needs of Employment: European Curriculum Guidelines for Lifelong Learning Vocational Counselors
 • DEL (2003): Training of TVET trainers. The National Training of Trainers Institute (NTTI), Jordan and the Euro-Jordanian action for the development of enterprise (EJADA)
 • OECD (2002): OECD Review of Career Guidance Policies. Information, guidance and counselling. Denmark.
 • EU/PETRA II (1996): Enhancing the quality of Information and Guidance Materials and standards of practice/The ENIGMA group.