Publications 2019-02-13T19:45:53+00:00

I am a co-author of the textbook ’Karrierevalg-teorier om valg og valgprocesser’ that presents the major career theories and their implication for our understanding of choices and choice processes, that are being used on training course for guidance counsellors. In addition, I have written several articles about various topics connected to contemporary debate on the field of guidance and counselling – e.g. on career learning, educational readiness and the life-design paradigm. See examples below.

Publications

 • Career Counseling. Themes and Methods, 2018
 • Kan vi designe vårt liv og vår karriere? (Can we design our lives and careers?) Veilederforum, Norge. 2017
 • Karrierevejledning i et krydsfelt (Career Guidance at a crossroad). Vejlederforum, Schultz/Vidensdeling 2017
 • Fastholdelse af studerende i et politisk og karriereteoretisk perspektiv (”Restraining” students in the education system – political and theoretical perspectives), i: Tema: Fastholdelse og frafald i læreruddannelsen, Unge Pædagoger Nr. 2/2017
 • Dansk Vejledning – lost in translation (Guidance in Denmark – lost in translation). Vejlederen 2015
 • Teorier om valg og valgprocesser (Career Choice. Introduction to Career Choice Theories). Schultz, 2012
 • Uddannelsesværnepligt (Youth enrolled in “educational conscription” – working with mandated clients). Information, 26. Januar 2011
 • Fastholdelse forklædt som kærlighed (Restraining – disguised as love). Via Vejledning. UVM, 2009.
 • Erhvervsvalgsmodenhed og valgkompetence (Career maturity and decision making skills). Vejlederforum, Studie og erhverv, 2008
 • Nytter det at mandsopdække de unge med en mentor? (Does “round the clock surveillance” of youngsters by appointed mentors do any good?). Information, Juli 2008
 • Realkompetence og anerkendelse (Competence assessment and Recognition) (RKV). VUE, 2008
 • Vejledningsstrategier i ungdomsuddannelserne (Guidance Strategies in the Youth Education System) VUE, 2008.
 • Børn og unges valg og fremtidsplaner (Children and Adolescent’s choices and plans for the future). Januar 2007
 • At skabe sammenhæng mellem teori og metoder (Coherence between theory and methods). VUE – Nyhedsbrev Nr. 1, 2007
 • Evalueringskultur på erhvervsskolerne (The culture of evaluation at vocational schools) Undervisningsministeriets temahæfteserie nr. 8, UVM, 2006
 • Valgkompetence og vejledning, i: Vejbred – en antologi om vejledning (Anthology on Career Guidance). Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag. 2006
 • Policies for Information, Guidance and Counselling Services in Denmark. OECD, 2002